Provincie Utrecht breekt met provincie Guangdong

Provincie Utrecht breekt met provincie Guangdong

De voltallige Provinciale Staten stemmen in met het verbreken van de vriendschapsband tussen de provincie Utrecht en de Chinese provincie Guangdong. Daarmee komt een einde aan de 27 jaar durende speciale relatie. Vooral de kritiek op de mensenrechten in China is een breed gedragen argument in de politiek. Op initiatief van het CDA blijft de provincie voor de toekomst de mogelijkheden externe link openhouden om alsnog banden aan te gaan met andere provincies of regio’s buiten Nederland.

0 Shares