statenvergadering

Provincie Utrecht 2040 energieneutraal

statenvergadering

Provincie Utrecht 2040 energieneutraal

Provinciale Staten van Utrecht willen de energietransitie in de provincie versnellen. Voorwaarde is dat de uitvoer haalbaar en betaalbaar is.

In 2040, tien jaar later dan Woerden, maar wel tien jaar eerder dan het Rijk, wil de provincie Utrecht een energieneutrale provincie zijn. Energieneutraal wil zeggen dat de vraag naar energie in de provincie even groot is als het aanbod aan duurzame energie.

Om de wens uit te kunnen voeren ligt er een plan van aanpak. Dat regelt onder meer dat het verkrijgen van een vergunning voor duurzame energieopwekking, zoals zonne- en windenergie, eenvoudiger wordt. Gemeentes krijgen hulp vanuit een expertpool die gaat helpen bij het aardgasvrij maken van wijken.

De provincie Utrecht maakt de komende drie jaar 27 miljoen euro vrij voor de energietransitie.

Foto: Provincie Utrecht – De Provinciale Staten in vergadering bijeen

0 Shares