Provincie steunt onderzoek bodemdaling

Provincie steunt onderzoek bodemdaling

De provincie Utrecht steunt de komende drie jaar het onderzoek van de proefboerderij in Zegveld naar bodemdaling. Ook Zuid-Holland en een aantal andere overheidsinstellingen en waterschappen betalen mee aan het onderzoek. De bodem in het veenweidegebied daalt jaarlijks tussen een halve tot één centimeter.

Daardoor ontstaat schade aan gebouwen en wegen. In agrarische gebieden zijn er door de zakkende veenbodem hoge kosten voor het waterbeheer. De proefboerderij zoekt naar methoden om de bodemdaling af te remmen. Zo wordt er geëxperimenteerd met gewassen die het goed doen in een natte bodem, zoals cranberry’s of lisdodde.

1 Shares