Provincie presenteert plannen 2025 – 2028 donderdag

Provincie presenteert plannen 2025 – 2028 donderdag

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de Kadernota 2025 – 2028 aangeboden aan de Provinciale Staten in Utrecht. Het college van Gedeputeerde Staten bereidt de besluiten van Provinciale Staten voor en voert ze uit. Dit is vergelijkbaar met het college van burgemeester en wethouders bij een gemeente. In de Kadernota staan de plannen voor de jaren 2025 tot 2028 die voortkomen uit het coalitieakkoord.

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht reserveren structureel 6 miljoen euro voor mobiliteit en 2,75 miljoen euro voor agrarisch natuurbeheer. Ook draagt het college één miljoen euro bij aan de klimaataanpak.

In de Kadernota doet het college van Gedeputeerde Staten voorstellen voor de begroting 2025 tot en met 2028. Provinciale Staten behandelen deze kadernota tijdens de vergadering op 19 juni.

0 Shares