Provincie: Positieve jaarrekening 2018 en 2019

Provincie: Positieve jaarrekening 2018 en 2019

De jaarrekening van de provincie Utrecht sluit af met een positief resultaat. De uitkomst van de conceptjaarrekening is vijf miljoen euro. In 2018 werd het jaar beëindigd met ruim 33 miljoen euro en ook afgelopen jaar eindigde met ‘zwarte’ cijfers in de plus.

Dit blijkt uit de beide jaarverslagen en jaarrekeningen die het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht ter goedkeuring aan de Provinciale Staten heeft voorgelegd.

Gedeputeerde Staten wil een deel van het saldo aan de reserves toevoegen, maar de provincie Utrecht wil ook nog een aantal projecten uitvoeren. Binnenkort krijgen beide jaarrekeningen de controleverklaring van de accountant.

1 Shares