Provincie positief over aanpak stikstof

Provincie positief over aanpak stikstof

De provincie Utrecht noemt de maatregelen van het kabinet voor de aanpak van stikstof een belangrijke stap op weg naar een structurele aanpak van de stikstofproblematiek.

Volgens de provincie is het een stap die juist in deze tijd nodig is om economische ontwikkeling mogelijk te maken.

De provincie Utrecht zal de komende tijd in kaart brengen wat de effecten van de maatregelen zullen zijn. Van belang is het, volgens de provincie, dat het Rijk de komende periode duidelijk maakt wat er moet gebeuren als voor bepaalde gebieden de normen niet worden gehaald.

Foto: Provincie Utrecht

0 Shares