Provincie investeert fors in wonen, natuur en OV

Provincie investeert fors in wonen, natuur en OV

De provincie Utrecht gaat de komende jaren fors investeren in de versnelling van de woningbouw, verbetering van natuur, meer groen en versterking van het openbaar vervoer. In de onlangs gepresenteerde Kadernota 2023-2026 reserveert het provinciebestuur 7,6 miljoen euro extra voor woningbouw, 50 miljoen euro voor natuur, landbouw en groen en nog eens 50 miljoen voor de kostenstijging in het openbaar vervoer (OV).

Volgens het provinciebestuur wordt de komende jaren een groeisprong gemaakt. De verwachting is dat in 2050 een kwart meer mensen in de provincie woont, een reden om ook naar de langere termijn te kijken. Er zijn veel extra woningen en banen nodig en er zou geïnvesteerd moeten worden in duurzame bereikbaarheid. Tegelijkertijd wil men het groene karakter van de provincie behouden. Voor al deze plannen is veel geld nodig.

0 Shares