geld

Provincie bezorgd over gemeentelijke financiën

geld

Provincie bezorgd over gemeentelijke financiën

De provincie Utrecht is bezorgd over de financiële gezondheid van 26 gemeenten in de provincie. Het provinciebestuur heeft hierover de ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) benaderd.

In een brief staat dat de begrotingen van de 26 Utrechtse gemeentes met grote moeite sluitend zijn gemaakt. Gevreesd wordt dat de gemeenten het niet redden zonder structurele extra middelen vanuit het Rijk.

Eerder uitten ook andere provincies al soortgelijke zorgen. Er worden verschillende oorzaken genoemd. Zo vallen de inkomsten uit het gemeentefonds tegen. Het Rijk geeft namelijk minder uit dan begroot. Het gevolg is dat er minder geld komt voor de gemeenten uit het gemeentefonds. Ook zijn de lasten binnen het sociaal domein hoger dan verwacht.

Bij elkaar heeft dit geleid tot een aanzienlijke verslechtering van de financiële positie van veel gemeenten.

0 Shares