Provinciale steun gevraagd voor lokale media

Provinciale steun gevraagd voor lokale media

De Utrechtse PvdA Statenfractie vraagt steun voor de lokale media en wil dat de provincie lokale kranten te hulp schiet. Veel lokale media verkeren momenteel in zwaar weer doordat de advertentie-inkomsten als gevolg van de coronacrisis ernstig zijn teruggelopen. De reserves van deze kleine organisaties zijn klein en hun voortbestaan is in gevaar.

De PvdA wil dat de provincie op korte termijn een quick-scan uitvoert onder de lokale media om te onderzoeken hoe zij er financieel voor staan en geld beschikbaar stelt om de ergste gaten te dichten. De partij vindt de lokale journalistiek van groot belang om het gemeentelijk en provinciaal bestuur te controleren en inwoners te informeren.

Juist nu iedereen, maar met name kwetsbare mensen aan huis gekluisterd zijn, moeten ze kunnen vertrouwen op goede, onafhankelijke berichtgeving over hun eigen omgeving.

0 Shares