Promovendus UU verbetert taalbegrip computers

Promovendus UU verbetert taalbegrip computers

Adriana Duarte Correia, promovendus aan de Universiteit Utrecht, heeft in haar proefschrift aangetoond dat door het toepassen van kwantumalgoritmen computers taal beter en sneller kunnen begrijpen. Het is voor computers lastig dat woorden en zinnen meerdere betekenissen kunnen hebben. De Utrechtse wetenschapper gebruikte de algoritmen om computers zinnen met twee betekenissen te laten begrijpen. Correia legt uit dat haar resultaten nog puur wiskundig en dus theoretisch zijn. Andere studenten proberen de methode nu toe te passen op echte kwantumcomputers. Volgens de promovendus staan de toepassingen van deze kwantumcomputers nog in hun kinderschoenen en is er meer onderzoek nodig.

0 Shares