Project ‘Vernieuwegeiners’ moet Nieuwegein mooi maken

Project ‘Vernieuwegeiners’ moet Nieuwegein mooi maken

Met het initiatief ‘Vernieuwegeiners’ moet Nieuwegein een hippe, duurzame stad worden. 350 inwoners van de stad hebben zich aangemeld als zogeheten Vernieuwegeiner, om advies te geven en mee te beslissen over de make-over van hun stad.

De komende jaren wordt actief werk gemaakt van verschillende verbeteringen, zoals het renoveren van het stadshart tot de ‘City’ en het vernieuwen van de verlichting in de binnenstad. Inwoners die zich hebben opgeworpen als Vernieuwegeiner kunnen meepraten en ideeën delen, onder andere door via hun smartphone te reageren op vragen van de gemeente. Nieuwegein hoopt met deze manier van burgerparticipatie inwoners meer te betrekken bij besluiten over hun leefomgeving.

Hiermee wordt ook tegemoet gekomen aan de nieuwe Omgevingswet, die participatie van inwoners verplicht stelt.

0 Shares