Progressief Woerden stelt vragen over afwijzing Cruyff Court

Progressief Woerden stelt vragen over afwijzing Cruyff Court

Progressief Woerden heeft een aantal vragen gesteld over de afwijzing door het college van de aanleg van een Cruyff Court.

Zo wil de partij onder meer weten welke criteria zijn gehanteerd bij het zoeken naar een geschikt veldje en welke gebieden zijn bekeken. Ook wordt gevraagd aan te geven op welke gronden die gebieden zijn afgewezen.

De partij wil verder weten of de gemeente contact heeft gehad met de Cruyff Foundation. Wat was de intentie van het contact en tot welke uitkomst heeft dat contact geleid? Ook is men benieuwd of het college andere gemeenten die een Cruyff Court hebben aangelegd, heeft geraadpleegd.

Progressief Woerden wenst ook te vernemen of geprobeerd is om subsidies binnen te halen en of met de initiatiefnemers is meegedacht over mogelijke bijdragen door maatschappelijke organisaties, zoals VSB-fonds, RABO Dichtbij, en sport- en jongerenorganisaties.

0 Shares