Programma LEADER met twee jaar verlengd

Programma LEADER met twee jaar verlengd

Het Europese programma LEADER is met 2 jaar verlengd. Het krijgt subsidie van de Europese Unie en provincie Utrecht. LEADER is een onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2015-2022 (POP3). Het is ontwikkeld om de agrarische sector duurzaam en vitaal te maken, de kwaliteit van natuur en milieu te verbeteren en de leefbaarheid van het platteland in stand te houden. LEADER is op zoek naar ideeën om stad en platteland te verbinden.

In het LEADER-gebied Utrecht-Oost gaat het om voedsel van dichtbij, recreatie, educatie en sociale innovatie. Voor Utrecht-West en Weidse Veenweiden zijn de doelen, broedplaatsen, duurzame dorpen en voedsel van dichtbij. In het LEADER-gebied ‘Polders met Waarden’ betreft het de relatie tussen stad en land en duurzaamheid.

0 Shares