Presentatie coalitieakkoord Nieuwkoop

Presentatie coalitieakkoord Nieuwkoop

Op 13 juni 2022 hebben de fracties van Samen Beter Nieuwkoop, VVD Nieuwkoop en CDA Nieuwkoop het coalitieakkoord “Aan de slag met Nieuwkoop!” gepresenteerd aan de gemeenteraad. De fracties hebben samen 15 van de 21 raadszetels. Ook zijn Ines de Ridder van Samen Beter Nieuwkoop, Tom de Kleer van VVD Nieuwkoop en Antoinette Ingwersen van CDA Nieuwkoop voorgedragen als wethouders.

Als de gemeenteraad instemt met de nieuwe wethouders, vormen zij samen met burgemeester Robbert-Jan van Duijn het college van B&W.

0 Shares