Predikanten bieden luisterend oor

Predikanten bieden luisterend oor

Woerdense predikanten en pastores hebben het initiatief genomen om een bellijn te openen. Hier kunnen mensen hun verhaal kwijt en vragen stellen. Het is een plek waar je troost kunt vinden, ook al is het over de telefoon, zegt dominee Joost Schelling in het AD.

De tien meewerkende predikanten en pastores hoorden dat er een enorme behoeft is aan contact tijdens de coronacrisis. Juist nu is het wekelijks spreekuur in De Plint niet meer mogelijk.

Met de bellijn wordt nu een alternatief geboden met een luisterend oor en zijn ook mensen welkom die niet bij een kerkgenootschap zijn aangesloten. Er kan elke werkdag gebeld worden tussen twaalf en zes uur naar 0348 – 215 030.

1 Shares