raadzaal gemeente nieuwkoop

Praten over aardgasvrije wijk Nieuwveen

raadzaal gemeente nieuwkoop

Praten over aardgasvrije wijk Nieuwveen

Inwoners van Nieuwveen gaan binnenkort in het gemeentehuis van Nieuwkoop aan het Teylersplein met elkaar in gesprek over de mogelijkheden van een aardgasvrije wijk.

Op het nieuwe bedrijventerrein Schoterhoek wordt een warmtenet aangelegd, dat misschien ook in te zetten is voor de woningen in Nieuwveen.

In de buurt van Nieuwveen zijn ook warmtebronnen zoals de warmte van gezuiverd afvalwater van de waterzuivering en bodemwarmte.

Tijdens de bijeenkomst in het gemeentehuis is er uitleg over verschillende manieren om een woning zonder aardgas te verwarmen. Er wordt gesproken over hoe een lokaal warmtenet in elkaar steekt en de aanwezige inwoners worden vooral uitgenodigd om zelf aan te geven wat zij belangrijk vinden.

Zowel woningbezitters als huurders worden via bewonersbrieven uitgenodigd.

0 Shares