Poldergerichte opzet succesvol

Poldergerichte opzet succesvol

Het aanpakken van de water- en bodemkwaliteit in de polder, door de samenwerking van zo’n honderd veehouders, boeren en het waterschap in West-Utrecht blijkt een succes. De boeren hebben de afgelopen drie jaar gewerkt aan problemen met water in hun eigen polder.

Veehouders, waterschappen en agrariërs wisselden in groepen kennis en ervaringen uit. De poldergerichte opzet blijkt zo succesvol, dat ook andere regio’s met deze aanpak aan de slag gaan.

Polderkennis op Peil is een initiatief van onder andere Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Agrarisch Waterbeheer en agrarische collectieven Rijn, Vecht en Venen.

0 Shares