Plannen voor kade langs de Meije aangepast

Plannen voor kade langs de Meije aangepast

De plannen voor het verbeteren van de weg en de kade langs het riviertje De Meije in de gemeente Woerden zijn aangepast. Eerder hadden enkele bewoners langs de Meije een reactie ingediend op het ontwerpplan.

Dit was aanleiding voor waterschap en gemeente Woerden om de plannen op een paar punten aan te passen. Het verbeteren van de weg en de kade langs de Meije is een gezamenlijk project van gemeente met het waterschap.

Het doel van de gemeente is om het openbaar gebied langs de weg Meije te herinrichten en de weg opnieuw te asfalteren. Het waterschap gaat langs dit deel van de Meije de regionale waterkering verbeteren en laten voldoen aan de waterveiligheidsnormen.

De werkzaamheden gaan in het najaar van start.

Foto: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

0 Shares