Plannen rivier de Meije voorgelegd aan inwoners

Plannen rivier de Meije voorgelegd aan inwoners

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en gemeente Woerden willen de kade, de weg en het openbaar gebied langs het riviertje de Meije verbeteren. De plannen hiervoor staan beschreven in een ontwerp-projectplan.

Bewoners kunnen reageren op de plannen voor de kade, de weg en het openbaar gebied langs het riviertje. Volgens wethouder Bolderdijk van de gemeente Woerden voldoet de kade nu niet aan de veiligheidsnormen.

In de plannen staat verder dat er nieuwe openbare verlichting komt, de wegbermen stabieler worden gemaakt en dat het zicht voor weggebruikers verbeterd wordt. Ook moet er een nieuw asfaltlaag komen.

Tot 4 augustus kan men reageren op de plannen via de websites van de gemeente Woerden en van het waterschap.

Foto: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

8 Shares