Plan voor betere verkeersdoorstroming

Plan voor betere verkeersdoorstroming

Woerdenaar Rob van Hoogdalem heeft een plan gemaakt om het verkeer aan de westkant van Woerden en gedeeltelijk in het centrum sneller te laten doorstromen. Het plan moet voorkomen dat verkeer dwars door het centrum moet rijden waardoor verkeer op de binnenring en rond de parkeergarage vertraging of hinder ondervindt.

Van Hoogdalem stelt voor om verkeer dat vanuit het Tournoysveld richting snelweg wil, via de Hoge Rijndijk te laten rijden. Verkeer dat via de Boerendijk Woerden binnenkomt en naar het Tournoysveld wil, zou via de Singel moeten rijden. De Oostdam zou alleen nog voor verkeer Woerden dat de stad in wil, zijn bedoeld.

Van Hoogdalem heeft het plan inmiddels ingediend bij de gemeente maar tot op heden geen reactie ontvangen.

0 Shares