Plan bufferzone de Meije voorgelegd aan raad

Plan bufferzone de Meije voorgelegd aan raad

Het college van B&W in Woerden heeft de gemeenteraad het wijzigingsplan ‘Natuurontwikkeling Schraallanden langs de Meije’ voorgelegd. Het gaat hierbij om het realiseren van een buffer- en overgangszone tussen de ‘Schraallanden langs de Meije’ en het omliggende agrarische gebied.

Dit in navolging op het verzoek van de provincie Utrecht aan de gemeente Woerden, om de bestemming van het aangrenzende gebied van ‘Schraallanden langs de Meije’ te wijzigen naar een natuurbestemming. Dit gebied is een klein deel van het ‘Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen en de Haeck’ en ligt in de provincie Utrecht. Het andere veel grotere deel ligt in de provincie Zuid Holland.

0 Shares