Plaatsing windmolens in Woerden onmogelijk

Plaatsing windmolens in Woerden onmogelijk

Inwonersbelangen vraagt aan het college van B&W in Woerden of de plaatsing van windmolens wel door kan gaan. De Raad van State heeft bepaald dat de overheid eerst met nieuwe normen voor bijvoorbeeld

geluidsoverlast en slagschaduw moet komen. Dit naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie in Luxemburg rond een windpark in het Belgische Nevele. De Europese rechter vond zo’n milieu-oordeel noodzakelijk. De Nederlandse overheid heeft de milieubeoordeling nooit gemaakt, wat wel moet volgens Europees recht.

0 Shares