Pilot verwilderde katten vangen in Polsbroek

Pilot verwilderde katten vangen in Polsbroek

In Polsbroek worden de komende maanden verwilderde en schuurkatten gevangen. In de toekomst worden wilde katten niet meer gedood maar op een diervriendelijkere manier teruggedrongen. Doordat deze katten jagen op beschermde en bedreigde diersoorten, vormen ze een bedreiging voor inheemse flora en fauna en hebben ze een negatieve invloed op de biodiversiteit. Het is daarom noodzakelijk het aantal verwilderde katten terug te dringen. Na het broedseizoen zullen ook verwilderde katten in het weidevogelgebied gevangen worden. In de overige gebieden van de provincie worden de verwilderde katten gevangen nadat er een melding is gedaan. Na het gebied Polsbroekerdam zal het project worden uitgebreid naar andere delen van de provincie.

0 Shares