Phishing mails BghU in omloop

Phishing mails BghU in omloop

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden waarschuwt op haar website dat er valse e-mails van de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht, de BghU, in omloop zijn. In de mail, schijnbaar van Mijn Overheid, wordt de indruk gewekt dat er geld terug te vorderen is.

Deze mails zijn niet in opdracht van BghU verstuurd en ze zijn daardoor frauduleus. Als u inlogt in de omgeving waar de link u heen voert, kunnen criminelen uw inloggegevens van Mijn Overheid achterhalen.

BghU verstuurt alleen aanslagen, betalingsherinneringen en aanmaningen via Mijn Overheid.

0 Shares