Personeelstekort in zorg verder toegenomen

Personeelstekort in zorg verder toegenomen

In de regio Midden-Utrecht zijn er personeelstekorten in vrijwel alle sectoren, met name in de zorg. De corona-uitbraak en de tekorten in andere sectoren heeft de al bestaande tekorten aan personeel in de zorg verscherpt. Het aantal werknemersbanen in de sector zorg is in 2021 verder toegenomen, terwijl het aantal WW’ers met een zorgberoep verder afnam. Er liggen dus veel kansen voor mensen die geïnteresseerd zijn in een baan in de zorg.

0 Shares