Peilbesluit Portengen Laag vastgesteld

Peilbesluit Portengen Laag vastgesteld

Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft plannen om het waterpeil in de sloten van Portengen Laag aan te passen. Dit staat beschreven in de wijziging van het peilbesluit De Tol voor peilgebied Portengen Laag. Bij het plan hebben bewoners en gebruikers in het gebied meegedacht. De ontwerp-wijziging heeft zes weken ter inzage gelegen. Tijdens de inspraakperiode zijn bij het waterschap vijf zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven om de wijziging op het peilbesluit aan te passen.

0 Shares