Pas op de plaats bij ontwikkeling Wagenstraat

Pas op de plaats bij ontwikkeling Wagenstraat

Het gemeentebestuur van Woerden heeft besloten een pas op de plaats te maken als het gaat om de ontwikkeling van de Wagenstraat. Dit in verband met de strategische heroriëntatie in de gemeente die nodig is om de begroting structureel sluitend te krijgen.

Verschillende scenario’s voor de herinrichting van de Wagenstraat zijn aan het college gepresenteerd. Die moeten verder worden geoptimaliseerd en uitgewerkt. De gemeente wil hierbij in contact blijven met de partijen waar zij eerder gesprekken mee heeft gevoerd. Maar pas na de strategische heroriëntatie wordt duidelijk of de Wagenstraat op de agenda van het college blijft staan en of er financiële ruimte is voor een herinrichting van de straat.

Afhankelijk van dit besluit wordt het participatietraject opgestart.

Foto’s: RPL Woerden

0 Shares