Participatieraad Woerden zoekt nieuw lid

Participatieraad Woerden zoekt nieuw lid

De Participatieraad van de gemeente Woerden heeft een vacature en is op zoek naar een nieuw lid. Deze raad is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente en wordt door het college van burgemeester en wethouders benoemd.

De Participatieraad Woerden adviseert het college gevraagd en ongevraagd over de uitvoering van de thema’s zorg, jeugd en werk en inkomen. De gemeente vat dit samen in de term ‘het sociale domein’.

Mensen die midden in het leven en in de Woerdense samenleving staan en daar als vrijwilliger een bijdrage aan willen leveren zijn bijzonder welkom in dit adviesorgaan. Met name degene die affiniteit hebben met het Sociaal Domein, in het bijzonder met het aandachtsgebied Jeugd worden opgeroepen te reageren. Zij kunnen helpen de jeugdhulp op een hoger plan te brengen.

0 Shares