Ozon installatie op zuiveringsinstallatie

Ozon installatie op zuiveringsinstallatie

Houten kwam als hotspot uit de landelijke hotspotanalyse van alle rioolzuiveringsinstallaties op het gebied van medicijnresten in het afvalwater.

De aanwezigheid van microverontreinigingen in het oppervlaktewater is al langer onderwerp van maatschappelijke en politieke discussie. Met name medicijnresten zorgen voor problemen voor de waterkwaliteit. Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft samen met de aannemer PannekoekGWW de uitvoeringsovereenkomst voor de bouw van de ozoninstallatie getekend. Deze zorgt ervoor dat  minimaal 70% minder medicijnresten op het Amsterdam-Rijnkanaal worden geloosd.

De afgelopen negen maanden heeft een bouwteam, bestaande uit HDSR, PannekoekGWW, Witteveen+Bos en Nijhuis Water Technology, de installatie ontworpen.

0 Shares