OZB-stijging Woerden volgend jaar uitgesteld

OZB-stijging Woerden volgend jaar uitgesteld

De onroerende zaak belasting (OZB) stijgt volgend jaar voorlopig minder dan aangekondigd. Burgemeester en wethouders wilden de belasting met 5% verhogen maar de gemeenteraad heeft dat terug gebracht tot 2%. Een amendement van het CDA kreeg de steun van de volledige gemeenteraad. De raad neemt daarmee een voorschot op hogere inkomsten van het Rijk.

De aanpassing is één van de besluiten van de gemeenteraad tijdens de begrotingsvergadering. Een poging om ook de voorgenomen stijging in 2023 van de baan te krijgen, haalde het niet. Een amendement van de VVD werd met 27 stemmen tegen en 4 voor, weggestemd. De stijging met 2% van de OZB, volgend jaar is de inflatiecorrectie.

Luister hier de reacties van Ad de Regt, Marieke van Noort, Saskia Altena en Florian van Hout:

0 Shares