Overlast Waardsebaan/Hollandbaan

Overlast Waardsebaan/Hollandbaan

Na de reconstructie van de kruising Waardsebaan / Hollandbaan in Woerden wordt er veel overlast ervaren. Omwonenden zijn niet blij met de gevolgen van de reconstructie. Er is meer verkeer en lawaaioverlast.

Ook wordt gevreesd voor meer verkeersdrukte als er een extra oeververbinding over de Oude Rijn komt. De plannen voor een randweg rond Woerden zijn immers op de lange baan geschoven.

Het college overweegt in de toekomst nog een extra geluidsmeting te doen. Mogelijk zou een geluidsscherm soelaas kunnen bieden. Tegen de wateroverlast door het nieuwe fietspad worden maatregelen getroffen. De beplanting zal nog wat tijd nodig hebben om te groeien.

Foto: Gemeente Woerden

0 Shares