Overheid Award voor Hoogheemraadschap

Overheid Award voor Hoogheemraadschap

Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden is genomineerd voor de beste overheidsinnovatie met de bedrijvenproef Spengen “sturen met water”. Sturen met grondwater is een nieuwe ontwikkeling die zich richt op actief grondwaterbeheer bij agrarische bedrijven in het veenweidegebied. Met als basisgedachte dat de boer de grondwaterstand stuurt in de tijd en per perceel, los van het polderpeil. Aan de proef doen zeven agrariërs mee en duurt vier jaar. De agrariërs krijgen ondersteuning en advies van het waterschap en het VIC om de proef verder op te zetten. Samen met 40 andere genomineerde initiatieven worden in september 10 kanshebbers gekozen die meedingen naar een finaleplaats.

0 Shares