RPL en overheid

Wettelijke status

De Stichting Lokale Omroep Woerden (SLOW), bekend als RPL Woerden, is door de gemeente Woerden aangewezen als de lokale omroep van Woerden en valt als zodanig onder het publieke bestel. Op RPL Woerden is daardoor de mediawet van toepassing.

Commissariaat voor de media
Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op de toepassing van de mediawet door de Stichting Lokale Omroep Woerden.

Programmaraad
De Programmaraad houdt toezicht op het programmabeleid.

Agentschap voor de Telecom
Het Agentschap voor de Telecom heeft aan RPL Woerden de zendmachtiging afgegeven.

ANBI (Fiscale regeling)

De stichting Lokale Omroep Woerden (RPL Woerden) heeft de fiscale ANBI status. Dit betekent dat donaties, onder bepaalde voorwaarden, aftrekbaar zijn voor de inkomsten-of vennootschapsbelasting.
Bij een overeenkomst van vijf jaar geldt voor privé geen drempel voor de aftrek.
De schenking kan privé een aftrek geven van 100%.
Zie voor meer informatie www.belastingdienst.nl

Overige gegevens

RSIN fiscaalnummer: 804097860
KvK nummer: 41184382
BTW nummer: 80.40.97.860 B01
Bank nummer: NL 38 ABNA 09 4024 0955

De verplichte publicaties treft u aan in onderstaande bestanden.