PBO (Programmabeleid Bepalend Orgaan)

De Mediawet schrijft voor dat lokale omroepen een representatief orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt.
Dit programmabeleidbepalende orgaan (pbo) is, naast het bestuur en de redactie, een afzonderlijk orgaan binnen de omroep.

Het pbo stelt het media-aanbodbeleid vast en controleert in dit kader of met de programma’s wordt voldaan aan de ICE-norm.
De leden van het pbo vertegenwoordigen elk een stroming binnen de gemeente. Zo heeft het pbo een sterke binding met het publiek waar de omroep zich op richt.

Leden van de PBO
Floris v.WoudenbergOnderwijs en educatie
Cees Nap Persoonlijke titel  
Joost AvisSportkoepel
Annelies PlantengaKerken
Junior BrandenburgWerkgevers
Noa van HalenBewoners migratie achtergrond
Joost v.d.LecqWerknemers

Jaaroverzicht Programmabeleid Bepalend Orgaan 2022