Oudewater presenteert voorstel afwegingskader

Oudewater presenteert voorstel afwegingskader

Het college van B&W in Oudewater heeft een voorstel aan de gemeenteraad over het Afwegingskader Grootschalige Duurzame Energie voorgelegd. Hierin bepaalt de gemeente waar en onder welke voorwaarden duurzaam elektriciteit opgewekt kan worden, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen en zorgen van de inwoners. De gemeenteraad stelt ook de Regionale EnergieStrategie (RES) vast. Naar verwachting wordt op 15 juli hierover een besluit genomen. Tot die tijd kunnen inwoners hun mening erover geven aan de raad.

Het afwegingskader is de basis voor de bijdrage van gemeente Oudewater aan de Regionale EnergieStrategie. In maart dit jaar besloot de gemeenteraad om 19 gigawattuur elektriciteit bij te dragen aan de regionale opgave van 1,8 terawattuur. Een bijdrage die in Oudewater ingevuld wordt met zonnepanelen op daken, kleine windmolens en één of meer zonnevelden.

Foto : Gemeente Oudewater

0 Shares