ouderen zorg

Ouden Huis vraagt opnieuw aandacht

ouderen zorg

Ouden Huis vraagt opnieuw aandacht

De komst van een Ouden Huis in Woerden lijkt maar niet te willen lukken. Al vijf jaar wordt geprobeerd om zo’n woonvorm voor minder draagkrachtige ouderen in Woerden te starten, maar tot op heden zonder succes.

Initiatiefnemer Karel van Berk heeft de gemeenteraad van Woerden gevraagd haar medewerking aan een Ouden Huis te verlenen. Vooral de lange periode die nodig is voor besluitvorming, is Van Berk een doorn in het oog. In Bodegraven is het hem wel gelukt om een Ouden Huis te bouwen. Afgelopen zomer is daarvoor een overeenkomst gesloten.

In Woerden zouden plannen bestaan om in Snel en Polanen een woonvorm voor ouderen te ontwikkelen, maar daarvoor zou de gemeente met een projectontwikkelaar in zee moeten.

Volgens Van Berk wordt het dan een veel te duur project en niet betaalbaar voor minder draagkrachtige ouderen.

2 Shares