Oude gemeenteraad Woerden voor het laatst bijeen

Oude gemeenteraad Woerden voor het laatst bijeen

Dinsdag vergadert de gemeenteraad van Woerden voor het laatst in de oude samenstelling. Op de agenda staat een aantal hamerstukken. Verder het onderzoek van de geloofsbrieven. Daarbij wordt gekeken of de nieuwe gekozen raadsleden voldoen aan de wettelijke normen. Zo moet een raadslid in de gemeente Woerden wonen en zijn er beperkingen voor sommige nevenfuncties.

Van een aantal raadsleden wordt afscheid genomen omdat ze niet zijn herkozen of omdat ze hun raadswerk stoppen.

0 Shares