Opvang vreemdelingen Bodegraafs hotel verlengd

Opvang vreemdelingen Bodegraafs hotel verlengd

De opvang van minderjarige vreemdelingen in het GR8 hotel in Bodegraven wordt verlengd. In het hotel aan de Goudseweg worden maximaal 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen tijdelijk opgevangen. Vanuit het hotel gaan ze zo snel mogelijk naar andere locaties waar ze meer vastigheid krijgen.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers COA, zegt de jongeren het liefst direct naar een meer definitieve plaats te sturen maar dat dat niet kan omdat er een groot tekort aan beschikbare locaties in ons land is. Het hotel in Bodegraven waar de jongeren in de leeftijd van 14 tot 18 onderdak vinden blijft het hele volgend jaar als tijdelijke opvang in gebruik.

0 Shares