Opvang statushouders in Goudse Poort in Gouda

Opvang statushouders in Goudse Poort in Gouda

De politieke partij Gouda Vitaal is kritisch op de plannen om statushouders in het Goudse Poort gebouw te huisvesten. Eerder was het college nog tegenstander van woningbouw op deze plek. Nu legt het college de plannen voor huisvesting wel voor aan de gemeenteraad. Dit omdat het om tijdelijke huisvesting gaat.

Volgens Gouda Vitaal is de huisvesting van statushouders niet anders dan reguliere huisvesting. Wat Gouda Vitaal betreft moet een risico analyse eerst worden uitgevoerd, voordat de raad een definitief besluit neemt. Op dit moment is echter afgesproken dat er een risico analyse komt nadat er een besluit is genomen.

0 Shares