Oprichting gemeenschappelijk orgaan Nwe Waterlinie

Oprichting gemeenschappelijk orgaan Nwe Waterlinie

In Fort aan de Klop in Utrecht zijn De staten van de vier linieprovincies als Utrecht, Noord-Holland, Gelderland en Noord-Brabant samen de gemeenschappelijke regeling siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies aangegaan.
De officiële erkenning van de werelderfgoedsite Hollandse Waterlinies door UNESCO betekent voor de Nederlandse staat een internationale verplichting om onder meer deze te beschermen en daarover te rapporteren aan de UNESCO. Het orgaan heeft gedeputeerde Zita Pels van Noord-Holland aangewezen als voorzitter. Het wordt verder ondersteund door een klein ambtelijk bureau, het sitebureau, dat is ondergebracht bij de provincie Utrecht.

0 Shares