Opnieuw impuls natuurinclusieve landbouw in de provincie

Opnieuw impuls natuurinclusieve landbouw in de provincie

De provincie Utrecht wil volgend jaar en ook 2024 meer natuurinclusieve landbouw mogelijk te maken.

Daarvoor stelt de provincie geld beschikbaar. Daarmee gaat actieplan ‘Duurzame Landbouw met Natuur’ een tweede fase in waardoor het voor boeren makkelijker moet worden om hun bedrijf natuurinclusief te maken. Zo wordt ook een melkveebedrijf in Montfoort met behulp van de aanpak omgevormd naar een biodivers en natuurinclusief bedrijf.

Sinds 2019 werken de provincie en Utrechtse natuur- en landbouworganisaties op regionaal gebied samen aan een leefbaar platteland.

0 Shares