Opkoopbescherming voor heel Utrecht

Opkoopbescherming voor heel Utrecht

Het Utrechtse college wil voor de hele gemeente opkoopbescherming instellen.

Dat staat in het voorstel van het college aan de gemeenteraad. Om zo veel mogelijk bestaande koopwoningen beschikbaar te houden voor Utrechtse woningzoekenden, zouden daaronder alle woningen vallen die een WOZ-waarde hebben van €440.000,- of lager. Daarmee legt Utrecht de lat hoog.

Met dit plan zullen meer koopwoningen beschikbaar blijven voor mensen die er zelf gaan wonen. De landelijke invoering van de wet Opkoopbescherming biedt gemeenten nu de mogelijkheid om meer te sturen op de bestaande voorraad koopwoningen. Het verbod houdt in dat de woning voor vier jaar na aankoop niet verhuurd mag worden.

0 Shares