Ophogen wandelpad Cattenbroekerplas

Ophogen wandelpad Cattenbroekerplas

Vanaf 23 mei wordt een lager gelegen wandelpad aan de Cattenbroekerplas in Woerden opgehoogd zodat ook hier de waterkerende functie wordt verbeterd. Onlangs is een groot deel van de oever aan de westzijde van de Cattenbroekerplas verstevigd. Door het wisselende waterpeil en het opstuwende water bij harde wind, waren er stukken van de oever weggespoeld. Dit deel is in fase 1 inmiddels verstevigd en weer opengesteld voor recreanten. Een ander gedeelte van het wandelpad ligt ook lager dan de rest. Om ook dit deel een betere waterkerende functie te geven tussen de plas en het achterliggende gebied, wordt dit gedeelte in fase 2 opgehoogd door Firma van Ooijen. De werkzaamheden duren ongeveer twee weken.

0 Shares