Opheffen onderbemaling Reeuwijk-Dorp

Opheffen onderbemaling Reeuwijk-Dorp

In het gebied ten oosten van de Brede Schouw en ten zuiden van de Dorpsweg in Reeuwijk-Dorp vindt voor een deel van de polder een onderbemaling plaats. De gemeente gaat hiermee stoppen. Met onderbemaling wordt het waterpeil kunstmatig verlaagd in deze polder tot 60 cm onder het vastgestelde polderpeil. Het water wordt vanuit de sloten van dit gebied gepompt naar hoger gelegen afvoersloten. Dit gebeurt om ervoor te zorgen dat de weilanden geschikt blijven voor agrarisch gebruik. Met het opheffen van de onderbemaling wil de gemeente de negatieve effecten van de onderbemaling stoppen zoals hogere uitstoot van CO2

0 Shares