Ophef turbines polder Rijnenburg

Ophef turbines polder Rijnenburg

Tegenstanders van de komst van windmolens in de polder Rijnenburg komen in opstand omdat belangrijke informatie over onder andere geluidsbelasting van de turbines zou worden achtergehouden. Energiecoöperatie Rijne Energie heeft bij de gemeente Utrecht een vergunning aangevraagd voor vier windmolens in de polder.

Bij zo’n vergunningaanvraag moet een milieueffectrapportage worden gemaakt. Hierin worden de verwachte gevolgen voor het milieu beschreven zodat de gemeente dit kan meenemen in haar besluit. Maar in dit geval zou alleen een samenvatting van het rapport voorhanden zijn.

Volgens Pieter van Veenen van de bewonersgroep Buren van Rijnenburg zou dit leiden tot ongefundeerde conclusies over de geluidsbelasting van de turbines. Rijne Energie zegt dat het concept het volledige rapport als bijlage bij de vergunningsaanvraag is ingediend.

0 Shares