oud papier

Ophalen oud papier met vrijwilligers is duurder

oud papier

Ophalen oud papier met vrijwilligers is duurder

Met het ophalen van oud papier door vrijwilligers worden geen kosten bespaard. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, zijn de kosten voor het transport en de inzamelvergoeding voor het ophalen van oud papier met vrijwilligers hoger, dan wanneer de gemeente dit in eigen beheer uitvoert.

Dit blijkt uit antwoorden van het college van B&W op vragen van het CDA over de stand van zaken wat betreft het huis aan huis ophalen van oud papier.

De hogere kosten hebben te maken met een ‘zaterdagtoeslag’ voor de chauffeurs van de gemeente, de inzamelfrequentie en de effectieve inzet van de voertuigen.

Als de gemeente de werkzaamheden in eigen beheer tijdens werkdagen zou uitvoeren, liggen de kosten zo’n 8.500 euro per jaar lager.

5 Shares