Opening Informatiepunt Digitale Overheid succes

Opening Informatiepunt Digitale Overheid succes

Het geopende Informatiepunt Digitale Overheid in de Bibliotheek Woerden is een succes gebleken.

De opening werd verricht door Felice Mul en Wethouder George Becht. George Becht verwelkomde de eerste vraag van een mevrouw over hoe je een invalideparkeerplaats kunt aanvragen. De vrouw zei tevreden te zijn over de hulp die ze kreeg. Ook sprak Wethouder George over het belang van de Bibliotheek en hoe de functie van de Bibliotheek blijft groeien om inwoners meer en beter te ondersteunen.

Het Informatiepunt is elke donderdag van 10.00 – 12.00 uur open in de Bibliotheek Woerden. Het is mogelijk om met vragen over huur- en zorgtoeslag, DigiD, belasting, rijbewijs, (verkeers)boetes, pensioen of uitkering bij het informatiepunt aan te kloppen.

0 Shares