Op zoek naar woningbouwlocaties in de dorpen

Op zoek naar woningbouwlocaties in de dorpen

Een breed front van partijen in de gemeenteraad van Woerden wil samen met inwoners van Harmelen, Zegveld en Kamerik inventariseren waar toekomstige woningen gebouwd moeten worden.

Voor de korte termijn zijn er genoeg bouwlocaties voor twee- tot driehonderd woningen die vastgesteld zijn in de woningvisie. Maar op langere termijn zijn de locaties in de dorpen niet meer voorhanden.

De gemeenteraad spoort met een motie het college aan om een inventarisatie te maken voor potentiële woningbouwlocaties en om daarbij de inwoners van dorpen en wijken in platforms te betrekken.

0 Shares