Ook Woerden draagt bij aan klimaatakkoord

Ook Woerden draagt bij aan klimaatakkoord

Door 21 overheden in de regio is gezamenlijk gewerkt aan een ontwerp voor de Regionale Energiestrategie (RES). Hierbij gaat het om vijftien Utrechtse gemeenten, waaronder Woerden, vier waterschappen, de provincie Utrecht en netbeheerder Stedin.

In het ontwerp is te lezen dat de regio een concept bod doet om 1,8 terawattuur aan duurzame elektriciteit op te wekken tot 2030. Hierbij zijn harde voorwaarden gesteld richting het Rijk.

Het college van de gemeente Woerden geeft aan een bijdrage te willen leveren. Ze vindt het daarbij zeer belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met het open landschap, en dat er naast de technische mogelijkheden ook naar de maatschappelijke aanvaardbaarheid wordt gekeken. Hoe Woerden gaat bijdragen, hangt daarom af van hoe we lokaal invulling geven aan het opwekken van duurzame elektriciteit.

De gemeente wil ook bijdragen aan klimaatveranderingen, maar wil hierbij rekening houden met de natuur, het open landschap en de impact op de omgeving. Daarom wordt er in Woerden een afwegingskader opgesteld, die als basis geldt voor de Woerdense bijdrage aan de regio.

Voor het afwegingskader zijn sinds januari hierover al gesprekken gevoerd met inwoners over het opwekken van duurzame energie. Door de recente ontwikkelingen rond het coronavirus is het nog niet precies duidelijk hoe dit gesprek wordt voortgezet.

Foto: Gemeente Woerden

1 Shares