hdsr

Ook medewerkers waterschap werken thuis

hdsr

Ook medewerkers waterschap werken thuis

Medewerkers van het waterschap Stichtse Rijnlanden werken thuis. Dat is het gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus. Het zijn vooral de kantoormedewerkers die niet naar het hoofdkantoor in Houten gaan, maar van huis uit werken.

Volgens het waterschap Stichtse Rijnlanden is het grootste risico dat er zoveel mensen ziek worden, waardoor de taken niet meer uitgevoerd kunnen worden.

Zonder dijken, gemalen en rioolwaterzuiveringsinstallaties zou zestig procent van het werkgebied van het waterschap onder water staan en afvalwater ongezuiverd in kanalen en rivieren belanden.

Foto: Archief RPL Woerden

0 Shares